Voetgolf op sportpark Almkreek

“Met een deelnemersveld van totaal 22 personen kunnen de BCA-leden en enkele introducés terugkijken op een geslaagd footgolfevenement op zaterdagmiddag 30 juni jl. Voorafgaand aan de start van de wedstrijd hebben twee begeleiders van de Nederlandse footgolforganisatie tekst en uitleg gegeven over de spelregels en de etiquette. Vanaf circa 14.00uur zijn alle deelnemers gestart op de 14 holes baan op golfpark Almkreek te Almkerk.

Ondanks de voetbalkwaliteiten van enkele deelnemers is deze spelvariant uitermate lastig en is opperste concentratie benodigd bij de uitvoering. De weergoden zijn ons goedgezind geweest en we hebben het traject met veel zon en veel wind kunnen afleggen. Tegen de klok van 16.00uur hebben de deelnemers hun laatste holes gespeeld en is het terras op het golfpark opgezocht om te genieten van een welverdiende versnapering met bittergarnituur.

Door Theo van der Stelt is vervolgens de prijsuitreiking verricht op basis van de door de deelnemers behaalde resultaten. De spelers met het minst aantal “trappen” zijn in de prijzen gevallen (zie foto). Dat de wedstrijd de nodige inspanningen heeft gekost blijkt wel uit het feit dat de puntentelling niet in alle gevallen door de deelnemers foutloos is gedaan. De podiumplaatsen hadden bij nader inzien er iets anders moeten uitzien, maar als we alle reacties van de deelnemers in ogenschouw nemen, dan kunnen we concluderen dat ook deze activiteit weer in de smaak gevallen is.

Johan van Anrooy (Ankro Kunststof en Verspaningstechnieken) heeft zelfs als introducé voor het eerst deelgenomen aan een BCA-activiteit en heeft zich direct als nieuw BCA-lid aangemeld. Wij verwelkomen Johan van harte binnen onze club.

Na de prijsuitreiking hebben we nog gezellig nageborreld en elkaar spannende verhalen verteld over onze footgolfervaringen. Het BCA-bestuur wenst alle leden een prettige zomervakantie en ziet al weer uit naar de clubactiviteiten van komend najaar.